Katalog İstiyorum Bayi Girişi MSDS

CLP

CLP NEDİR?

C= Classification

L= Labelling

P= Packaging

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı yeni AB Tüzüğü'nün İngilizce adının kısaltmasıdır.

20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren CLP Tüzüğü, Birleşmiş Milletler'in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kriterlerine uyum amacıyla hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler'in GHS uygulamasına ilişkin detaylı bilgi için:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/histback_e.html

AB üyesi ülkelerde kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmalar, bir geçiş sürecinin ardından söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usül ve esaslarına göre sınıflandırıp etiketlemek ve ambalajlamak zorunda olacaktır.