Katalog İstiyorum Bayi Girişi MSDS

REACH

REACH NEDİR?

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

AMAÇLAR

REACH'in bir kaç amacı vardır:

 • Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak.
 • Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı / ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak.
 • Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak.
 • AB kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması.
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemleri özendirmek. (Örnek: QSAR ve read across)

KAPSAM VE MUAFİYETLER

REACH, AB pazarında üretilen veya dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki maddelere uygulanmaktadır. Genel olarak, kendi halindeki, bir karışım içindeki veya eşya içerisindeki (eğer maddenin normal ve açıkça öngörülebilir koşullarda kullanım sırasında eşyadan salınımı isteniyorsa) bütün maddelere uygulanır.

Bazı maddeler özel olarak kapsam dışı bırakılmıştır:

 • Radyoaktif maddeler
 • Gümrük kontrolü altındaki maddeler
 • Maddelerin taşınımı
 • İzole Edilmemiş Aramaddeler
 • Atıklar
 • Doğal olarak oluşmuş bazı az-zararlı maddeler

 
Bazı maddeler için de özel yasalar kapsamında önlemler alınmıştır:
İnsan ve veteriner ilaçları
Gıda ve gıda katkı maddeleri
Bitki koruma ürünleri ve biyositler
 
REACH Tüzüğü'nde, belirli koşullarda kullanılmaları durumunda, daha özel önlemler alınan diğer maddeler:
İzole edilmiş aramaddeler (Yerinde ayrıştırılmış ara ürün)
Araştırma ve Geliştirmede kullanılan maddeler (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme)
 
Kaynak: http://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation