Katalog İstiyorum Bayi Girişi MSDS

REACH – İzinler ve Kısıtlamalar

Avrupa Birliği'nin kimyasalların denetimini bir çatı altında toplayan REACH Tüzüğü'nü çıkarmada temel amaçlarından biri çevreyi ve insan sağlığını, kimyasallardan kaynaklanan zararlı etkilerden korumaktır. Bu amaçla, kimyasallar hakkındaki bilgilerin toplanması için kayıt gibi prosedürler getirilmiş; çeşitli derecelerde zararlı maddelerin insan ve çevreye maruziyetini sınırlamak ya da ortadan kaldırmak üzere de bildirim / izin ve kısıtlama prosedürleri kullanılması amaçlanmıştır.

REACH Tüzüğü, basit olarak insan ve çevre sağlığına zarar açısından yüksek önem arz eden kanserojen, mutajen, üreme için toksik, kalıcı ve biyo birikimli etkilere sahip maddelerin belirlenen bir süreç sonunda izne tabi olarak piyasaya sürülmesi ya da kullanımının veya üretiminin kısıtlanması hükmünü getirir.
Yüksek Önem Arz Eden Maddeler öncelikle Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından Aday Listeye alınır ve güvenlik bilgisi iletişimi istenir. Bu listedeki maddeler daha sonra (öncelik sırasına göre) REACH Tüzüğü EK XIV'te yer alan izne tabi maddeler listesine geçirilecektir.
(ilgili prosedür hakkında daha fazla bilgi almak için linkleri takip edebilirsiniz)

İzin Prosedürü = REACH Tüzüğü EK XIV
Kısıtlamalar = REACH Tüzüğü EK XVII

Kaynaklar :

İzinler - http://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation  
Kısıtlama - http://echa.europa.eu/regulations/reach/restriction