Toz Boya

Toz Boya Üretimi
01

Toz boya hammaddeleri formülasyona göre tartılarak hazırlanır.

02

Hammaddeler “kuru karışım” tekniği ile homojenize edilir. Bu işlem, karıştırıcılar aracılığı ile yapılır. Farklı ihtiyaçlara göre farklı karıştırıcı tipleri kullanılabilmektedir.

03

Hazırlanan homojen karışım sıcak yoğurucuların (extruder) yedirici kısmına verilir.

04

Sıcak yoğurucular karışmış ve homojenize edilmiş hammaddelerin birbirleri ile temasını arttırır ve reçinelerin diğer hammaddeler ile bir araya gelmesini sağlar. Yoğurucular yüksek sıcaklıklarda çalışır (100- 130°C).

05

Sıcak yoğurulma ve homojenasyon sona erdikten sonra, boya eriyik olarak yoğurucudan çıkar ve soğutma silindirlerinden geçer.

06

İnce bir tabaka haline getirilen toz boya soğutma bandından geçer ve oda sıcaklığına soğur. Soğumuş malzeme kırıcı altından geçerek kırık haline gelir.

07

Öğütme işlemi uygun değirmenlerle yapılır. Toz Boyutu kullanıcı açısından çok önemlidir. Değirmenler ve sınıflandırıcılar ile kullanıma ve boya cinsine göre toz boyutları istenilen aralıklara getirilebilirler.

08

Çok ince tozlar hava ile toplandıktan sonra uygun filtre ve siklonlardan geçirilerek havadan ayrılarak havayı kirletmeleri engellenir.

09

Yapılan eleme işlemiyle kalın tozlar da üründen ayrılır.

10

Öğütülmüş ve istenilen boyutlara getirilmiş tozlar uygun ağırlıklarda paketlenir ve kullanıcıya sunulur.