Pulver’de Kariyer

Tüm Pulver çalışanları uluslararası ailemizin bir parçasıdır. Gücümüzün kaynağı olan doğru insanlara; birey olarak değer verir, özen gösterir, kendilerini tutkuyla geliştirmelerine olanak veririz.

Gücümüzün kaynağı olan doğru insanlara; birey olarak değer verir, özen gösterir, kendilerini tutkuyla geliştirmelerine olanak veririz.

İnsan Kaynakları süreçlerimizin temelini oluşturan Pulver Yetkinlik Modeli ile gelişmemize tutkuyla gönüllü olan çalışma arkadaşlarımızda her şeyden önce Yetkinlik arıyoruz. Çünkü Yetkinliklerin, bizleri şeffaf ve ortak bir dilde buluşturarak başarıyı yakalamamız için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz.

Ortak Dil

Hedeflerimiz “ne” yaptığımızı tanımlarken, Yetkinlikler çalışmalarımızda “nasıl” ilerlediğimize dair ortak bir dil sağlar.

Şeffaflık

Yetkinlikler, çalışanların kendilerinden ne beklendiğini anlamalarına yardımcı olmakla birlikte bireysel roller hakkında netlik sağlar. Organizasyonumuzun diğer alanlarının başarı için gerekli gördüğü davranışları anlamak da birlikte çalışma şeklimizi geliştirmemize yardımcı olur.

Odaklanma

Yetkinlikler, gelişimimiz için bize açık bir odak noktası sağlar; çalışanların ve bölüm yöneticilerinin başarı odaklı bir gelişim kültürü oluşturmasını sağlarken aynı zamanda kendi gelişimimizin sorumluluğunu üstlenmemize de yardımcı olur.

İK Süreçleri

01 İŞE ALIM

İşe alım sürecimizi, Pulver Kimya Temel Amacımız ve Öz Değerlerimizden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönetiyoruz.
İşe alım süreçlerimizde kurum kültürümüze ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip en uygun adayları kazanmayı hedefliyoruz.

Temel Yetkinliklerimiz

Müşteri Odaklılık
İş Birliği & Dayanışma
Sürekli Gelişim & Uyum Sağlama
Kalite Odaklılık
Güven Kazanma
Sürekli & Uygulayarak Öğrenme

Yeni mezun ve deneyimli adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesinde; dijital ortamda kişilik envanteri, yabancı dil ve genel yetenek sınavları ile yetkinlik bazlı mülakatlar ve değerlendirme merkezleri gibi objektif araçları kullanmaktayız.

Kariyer portallarından size uygun pozisyonlarımızı inceleyebilir veya genel başvuru yapmak için CV’nizi iletebilirsiniz.

02 KARİYER YÖNETİMİ

Şirketimizin değerlerini ve iş yapış şekillerini benimseyen, belirlenen hedeflere ulaşırken uygun yetkinlikleri sergileyen çalışanlarımızın kariyer planlamalarını yetenek ve çalışan değerlendirmesi ile şekillendiriyoruz. Çalışanlarımız için yatay ve dikey gelişim olanakları, kişisel ve mesleki gelişim potansiyelinin detaylı olarak belirlendiği Değerlendirme Merkezi Uygulaması aracıyla yönetilmektedir. Böylece, şirketimizin hedefleri ve çalışanlarımızın hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlıyoruz.

Küresel Kariyer

Almanya, Rusya- Moskova, Rusya- Kazan, Rusya- Ekaterinburg, Romanya ve Ukrayna’da bulunan ofislerimize yurt dışı görevlendirmeleri (expatriate) ile yurt dışı deneyim fırsatı sunuyoruz.

Yurt dışı görevlendirmelerini, çalışanlarımız ve aileleri için daha keyifli bir tecrübeye dönüştürmeye amaçlayarak global araştırmalardan sağladığımız verilerle yönetiyoruz.

03 ÜCRET YÖNETİMİ

Pulver Kimya Ücret Yönetimi Sistemi; piyasa koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle, iş kademeleri, ücret piyasası ve şirket ücret politikası bileşenlerine bağlı olarak belirlenip yılda bir kez güncellenmektedir.

Ücret Politikamız

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü,  işe katkı, bilgi & beceri, tutum ve yetkinlikleri esas alarak şirket içi ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilir olma ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasını amaçlıyoruz.